Filtterissä on muovia!

Myös tupakantumppi sisältää muovia: filtteri on selluloosa-asetaattia, joka on jo 1800-luvulla keksitty orgaaninen muovi. Sen maatuminen voi kestää olosuhteista riippuen yli 10 vuotta.

Siksi tupakantumppien pitäisi aina päätyä roskikseen, ei ympäristöön!

lue lisää

Pieni teko – iso vaikutus

Tupakantumpin heittäminen muualle kuin roskikseen on niin pieni teko, ettei sen vaikutuksia ympäristöön edes välttämättä tule ajatelleeksi. Yhdellä pienellä tupakantumpilla on kuitenkin suuri vaikutus.

Jopa yksi kolmesta tupakantumpista päätyy kadulle. Teko vaikuttaa pieneltä, mutta haittavaikutukset ovat valtavat, kun tupakantumppeja heitetään jatkuvasti ympäristöön. Jos ympäristö on jo valmiiksi täynnä tupakantumppeja, tumppaaja voi ajatella roskaamisen olevan yleisesti hyväksyttyä.

toimi nyt